Odkazy

*

Zasílání novinek
Počitadlo přístupů

TOPlist

Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů k vydaným zákaznickým kartám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

 

1.   Ochranu Vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Proto Vás tímto informujeme o způsobu zpracování osobních údajů při používání naší zákaznické karty „Žirafka“. Správcem odpovědným za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Brentwood,s.r.o. Způsob ochrany os.údajů je v souladu s platnou legislativou.

2.   Zpracováváme informace, včetně Vašich osobních údajů, jakožto zákazníka naší společnosti. Tyto informace mohou být jednak informace, které nám sami při registraci poskytnete (Vaše kontaktní informace), dále informace, které získáváme prostřednictvím pokladního softwaru při Vašich realizovaných nákupech  (historie nákupů s konkrétním zbožím nebo službami, které jste zakoupili včetně způsobu platby) a také -informace o účasti ve spotřebitelských soutěžích (včetně typu a popisu získané odměny).

3.   V rámci používání zákaznické karty evidujeme pro naše služby tyto kontaktní osobní údaje:

·            Jméno a příjmení,

·            Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město).

     tyto údaje jsou nezbytné pro základní funkčnost systému zákaznických karet a váže se k nim Vaše právo na výši poskytnuté slevy. K těmto údajům bude přiřazeno číslo zákaznické karty sloužící pro jednoznačnou identifikaci Vaší osoby. U své registrace máte navíc možnost dobrovolně doplnit ještě následující osobní údaje:

·            Číslo telefonu,

·            E-mailová adresa.

     Tyto dobrovolně poskytnuné údaje slouží k tomu, abychom Vás v případě potřeby mohli kontaktovat a informovat Vás také o připravovaných novinkách a akcích v našem obchodě. Pokud uvedete svou e-mailovou adresu, zašleme Vám několikrát ročně náš Newsletter.

     Výše uvedené kontaktní informace na Vaši žádost zaslanou na info@zirafka.com neprodleně po identifikaci Vaší osoby opravíme (změna jména, bydliště atd.).

4.   Osobní údaje, které jsou uvedeny v tomto Oznámení o ochraně soukromí, jsou zpracovávány výhradně:

·            s Vaším výslovným souhlasem,

·            v případech, kdy je to nezbytné pro uzavření transakce (např. platební údaje),

·            v případech, kdy tím naše společnost plní svou povinnost stanovenou právními předpisy.

    V případech, kdy je zpracování údajů vázáno na poskytnutí Vašeho souhlasu, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Tato skutečnost však nijak neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním Vašeho souhlasu.

5.   Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro  tyto účely:

·            udržování kontaktů a vztahů s Vámi,

·            evidence Vašich nákupů, na jejichž výši se následně váže poskytnutá sleva na Vaše další nákupy,

·            provádění interních prodejních analýz a stanovení marketingové strategie,

·            propagační akce a soutěže nabízené zákazníkům naší společnosti a další služby zákazníkům.

6.   Osobní údaje zpracovávané naší společností v souladu s tímto Oznámením o ochraně soukromí budou smazány nebo označeny jako anonymní (tak, aby Vaše identifikace již nebyla možná):

·           bez zbytečného odkladu po přijetí Vaší žádosti, aby byly Vaše kontaktní informace smazány a účast v programu zákaznických karet ukončena (Zákaznické karty jsou vázány na kontaktní údaje, po jejich smazání už není dále účast v programu zákaznických karet možná),

·           ve vztahu k finančním transakcím budou Vaše osobní údaje uchovávány dle platných daňových zákonů po dobu 10 let od realizace transakce.

     Informace můžou být uchovány i po delší dobu, pokud k tomu existuje právní důvod (v takovém případě budou vymazány, jakmile již tento právní důvod pomine).

7.   Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích u nás evidovaných, včetně způsobu, jak s nimi bylo během této doby naloženo, případně o příjemcích, kterým byly předány. V případě Vaší žádosti o poskytnutí těchto informací, Vám můžeme účtovat přiměřené administrativní náklady, to však neplatí pro informace podávané 1x ročně elektronicky.

8.   Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat bez udání důvodu, s účinky ode dne přijetí Vašeho odvolání souhlasu v naší společnosti. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@zirafka.com. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu našeho obchodu. Při obdržení našeho informačního Newsletteru na Váš e-mail, můžete odvolat svůj souhlas s jeho zasíláním odpovědí "odhlásit z odběru novinek" do předmětu zprávy nebo jiným způsobem v něm uvedeným.

9.   Proti zpracování Vašich osobních údajů máte samozřejmě právo vznést námitku a také právo podat stížnost u Úřádu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla námi nějak porušena.

10.Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 23.5.2018.

 
Žirafka - zdravé dětské boty - Brentwood © | Sunlight webdesign - tvorba www stránek